Mizanul Hikmah

1316-1641 (32)

Rasulullah saw bersabda,

"Allah Azza wajalla berfirman kepada Dawud as

'Cintailah Aku, dan jadikanlah Aku dicintai oleh makhluk-Ku.'

Dawud as berkata,

'Wahai Tuhan-Ku, benar aku mencintai-Mu,

tetapi bagaimana aku harus menjadikan Engkau dicintai oleh Makhluk-Mu?'

Allah berfirman,…

Imam Shadiq berkata,

"Demi Allah, tidak mencintai Allah

orang yang cinta kepada dunia dan kepada selain kami."

[Al-Kafi, Jil.8, hal 129, hadits 266]

Hadits lain:

Hadits Tentang Kecintaan: Kedudukan Terbesar (Mizanul Hikmah Bab 85 Nomor 1344)

Hadits…

Rasulullah bersabda,

"Allah Azza Wajalla berfirman kepada dawud as,

'Cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah

tidak akan bersatu dalam satu hati selamanya.' "

[Tanbih al-Khawatir,Jil.2, hal 122]

Hadits lain:

Hadits Tentang Kecintaan: Kedudukan…

Rasulullah saw bersabda,

"Allah berfirman (dalam sebuah hadis Qudsi),

Tiadalah hambaku memperlihatkan cinta-Nya pada-Ku dengan sesuatu

yang lebih Kucintai daripada melaksanakan apa yang Kuwjibkan padanya.

Dan Bahwasannya dia benar-benr memperlihatkan cintanya pada-Ku

dengan mengerjakan perbuatan sunnah sehingga aku…

Imam Shadiq as berkata,

"Dustalah orang yang berkata bahwa dia mencintai-Ku,

sementara jika malam telah menjadi gelap, dia tidur (menjauh) dari-Ku

Bukankah setiap kekasih itu, suka menyendiri bersama kekasihnya ?"

[Amali al-Shaduq, Jil.1 hal. 292]

Hadits lain:

Hadits Tentang Kecintaan: Yang Membuahkan Kecintaan Allah (Mizanul Hikmah Bab 85…

Rasulullah saw bersabda,

"Tanda kecintaan kepada Allah yang Maha Tinggi

adalah suka berdzikir kepada Allah,

dan tanda ketidaksukaan kepada Allah

adalah tidak suka berdzikir kepada Allah Azza Wajalla."

[Kanz al-Ummal, hadits 1776]

Hadits lain:

Hadits…

Imam Shadiq as berkata,

Barangsiapa ingin mengetahui bagaimana kedudukannya disisi Allah,

maka hendaklah dia mengetahui bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya,

karena sesungguhnya Allah menempatkan kedudukan hamba (disisi-Nya)

seperti hamba itu menempatkan kedudukan Allah dalam dirinya."

[Bihar al-Anwar, Jil.71, hal 156, hadis 74]

Hadits lain:…

Imam Shadiq as berkata,

" Barangsiapa ingin mengetahui bahwasannya Allah mencintainya,

maka hendaklah dia beramal dengan ketaatan kepada Allah

dan hendaklah dia mengikuti kami (Ahlul Bait).

Bukankah dia mendengar firmah Allah Azza wajalla kepada Nabi-Nya,

Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah ...?' "

[Al-Kafi, Jil. 8, hal 14, hadist…

Imam Ali as berkata,

"Jika Allah mencintai seorang hamba,

niscaya dia mengilhamkan kepadanya kebaikan ibadah."

[Ghurar Al-Hikam,hadis 4066]

Hadits lain:

Hadits Tentang Kecintaan: Orang Yang Dicintai Allah (Mizanul Hikmah Bab 85 Nomor 1336)

Hadits Tentang…

Imam Shadiq as berkata,

"Hamba Allah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah

seorang yanag benar dalam perkataannya,

yang menjaga shalat dan apa yang diwajibkan kepadanya

serta menyampaikan amanat (yang diamanatkan kepadanya)."

[Amali Al-Shaduq]

Hadits lain:

Hadits Tentang Kecintaan: Orang Yang Dicintai Allah (Mizanul Hikmah Bab 85 Nomor 1336)…

Rasulullah bersabda,

"Hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah

yang paling bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya,

Yang paling lurus dalam menunaikan hak-hak-Nya,

yaitu orang-orang yang dijadikan mencintai kebaikan

dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya."

[Tuhaf Al-'uqul, hadis 49]…

Imam Baqir as berkata,

"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang

bersenda-gurau dalam suatu kelompok tanpa berbicara cabul,

yang bersendiri dalam fikiran, yang bersifat dengan kesabaran,

dan yang menjadi indah (bersinar) dengan shalat."

[Al Mahasin,Jil.1, hal 456, hadis 1056]

Hadits lain:

Hadits Tentang Kecintaan: Orang Yang Paling Dicintai Allah…

Imam Ali Zainal Abidin as berkata, 

"Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedih

dan mencintai setiap hamba yang bersyukur."

[Al-Kafi, Jil 2, hal 99, hadits 30.]

Hadits lainnya :

Hadits Tentang Kecintaan: Yang Mendatangkan Cinta Allah (Mizanul Hikmah Bab 85 Nomor 1332)

Hadits Tentang Kecintaan: Yang…

Rasulullah saw bersabda,

"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang 

pemalu, sabar, dapat menjaga diri, dan suci."

[Al-Kafi, jil 2,hal112, hadis 8.]

Hadits lainnya :

Hadits Tentang Kecintaan: Yang Mendatangkan Cinta Allah (Mizanul Hikmah Bab 85 Nomor 1332)…

Imam Shadiq as berkata, 

"Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman (dalam sebuah hadits Qudsi),

'Tidaklah hamba-Ku memperlihatkan cinta-Nya pada-Ku yang lebih Aku cintai

daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya.' "

[Al-Kafi, jil 2, hal 82, hadits 5.]

Hadits lainnya :…

Imam Shadiq as berkata,

"Jika seorang mukmin meninggalkan (kesenangan) duniawi,

niscaya dia akan menjadi tinggi (kedudukannya)

dan beroleh manisnya cinta Allah; 

Dan dalam pandangan ahli (pecinta) dunia

seakan-akan dia itu adalah seorang yang kacau pikirannya.

Jika Suatu kaum sudah beroleh nikmatnya cinta Allah,

niscaya mereka tak akan disibukkan dengan selain-Nya."

[Al-Kafi, jil 2, hal 130, hadis 10]

Hadits lainnya…

Mizanul Hikmah : Bab 85 hadits nomor 1331

Disebutkan dalam hadits mikraj,

" Wahai Muhammad, pasti akan beroleh cinta-Ku,

orang orang yang saling mencinta karena Aku. 

Pasti akan beroleh cinta-Ku orang-orang yang saling mengasihi karena Aku

Pasti akan beroleh cinta-Ku orang-orang yang saling berhubungan karena Aku

Dan pasti akan beroleh cinta-Ku orang-oarang yang bertawaqal…

Mizanul Hikmah : Bab 85 hadits nomor 1328

Imam Shadiq as berkata,

" Tidaklah seeorang dapat memurnikan iman kepada Allah semata,

sehingga Allah menjadi yang lebih dicintai olehnya ketimbang dirinya sendiri,

ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, hartanya, dan manusia seluruhnya"

Bihar Al-Anwar, jil 70, hal 25, hadits 25

Artikel terkait :

Hadits Kecintaan ( Nomor 1329 )

Hadits Kecintaan ( Nomor 1330…

RSS
Email me when there are new items in this category –

Mizanul Hikmah 1 - 4

887. Imam Shadiq as berkata, “Sesungguhnya orang yang paling besar mendapatkan cobaan adalah para nabi, kemudian yang (tingkatannya) mendekati mereka, kemudian yang serupa dengan mereka.”
Al-Kafi, jil. 2, hal. 252, hadis 1.
Hadits terkait:
Hadits Tentang Cobaan: Penyebab Cobaan (Mizanul Hikmah: Bab 51 Nomor 884)
Hadits Tentang Cobaan: Penyebab Cobaan (Mizanul Hikmah: Bab 51 Nomor 885)
Hadits Tentang Cobaan: Beratnya Cobaan yang Menimpa Orang Mukmin (Mizanul Hikmah: Bab 51…

Read more…

Apakah kamu mengira bakma kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, “Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
QS. Al-Baqarah [2]: 214.
886. Imam Ali as berkata, “Sesungguhnya cobaan lebih cepat menimpa orang Mukmin yang bertakwa daripada hujan menimpa permukaan tanah.”
Biharul Anwar, jil.…

Read more…

885. Imam Ali as berkata, “Janganlah kamu merasa bangga dengan kekayaan dan kemakmuran; dan janganlah pula kamu bersedih dengan kefakiran dan cobaan, karena sesungguhnya emas diuji dengan api, dan orang Mukmin itu diuji dengan cobaan.”
Ghurarul Hikam, hadis 10394.
Hadits terkait:
Hadits Tentang Cobaan: Penyebab Cobaan (Mizanul Hikmah: Bab 51 Nomor 884)
Hadits Tentang Cobaan: Beratnya Cobaan yang Menimpa Orang Mukmin (Mizanul Hikmah: Bab 51 Nomor 886)
Hadits Tentang Cobaan: Beratnya Cobaan yang Menimpa…

Read more…

884. Imam Ali as berkata, “Benar-benar akan terjadi kekacauan yang hebat dan pembunuhan besar-besaran sehingga orang-orang yang dahulunya paling rendah di antara kalian menjadi orang-orang yang paling tinggi di antara kalian, dan orang-orang yang dahulunya paling tinggi di antara kalian menjadi orang-orang yang paling rendah di antara kalian; orang-orang yang dahulunya tertinggal (di antara kalian) menjadi orang-orang yang mendahului (terdepan), dan orang-orang yang dahulunya mendahului (di antara kalian) menjadi orang-orang yang tertinggal (di belakang).”
Biharul Anwar, jil. 5, hal. 218, hadis 12.
Hadits terkait:
Hadits Tentang Cobaan: Penyebab Cobaan (Mizanul Hikmah: Bab 51…

Read more…

Wasiat Sinar Agama

Mengenal Syiah 12 Imam

Akidah

Surga Nuzuli dan Surga Shu'udi

23. Akan tetapi karena nabi Adam as adalah manusia badani, selama apapun beliau as bisa bertahan untuk tidak bangun dan untuk tidak makan, maka akhirnya tetap ingin makan juga. Dan kala itulah keinginan makan beliau as itu tertajalli dalam…

Read more…

Al Quran Dan Hadits